kraški gozd

Prvotno je bil Kras prekrit s hrastovimi gozdovi, ki pa so bili polagoma uničeni zaradi stoletnega sekanja dreves in paše. Od teh davnih gozdov ostajajo danes le nekateri primeri kot so Dolina Glinščice in gozd na Volniku.
Najbolj značilna vrsta drevesnega sloja je graden (Quercus petrea), zeliščnega sloja pa jesenska vilovina (Sesleria autumnalis). Druge vrste, ki spremljajo združbo Seslerio-Quercetum petraeae , so kostanj (Castanea sativa) in različne košeničice (Genista germanica, G. pilosa, G. tinctoria).
Omenjene vrste pričajo, da se navedeni gozd uveljavlja na kislih podlagah, ki jih predstavljata fliš (lapor in peščenjak) ali jerovica, netopni ostanek kemijskega razkroja apnenca.

> zemljevid vrta

Visit http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ for privacy and cookie policy