Botaniki pomembni za Carsiano

Regija Furlanija-Julijska krajina že od 16. stoletja navdušuje številna znana imena botanike, ki so sem potovala, da bi preučevala njeno floro.

Sledi svojih odkritij so pustili v imenih številnih vrst, ki so jim posvečene in jih lahko občudujemo tudi v botaničnem vrtu Carsiana. Od tod tudi ideja, da bi povedali nekaj o življenju teh znamenitih ljudi, katerih imena pogosto najdemo na identifikacijskih tablicah v vrtu, a katerih biografija pogosto ostaja neznana.

 

Image

Linneus je bil zdravnik, botanik in naravoslovec, rojen leta 1707. Zaslužen je za binomsko nomenklaturo, ki se uporablja za sodobno znanstveno klasifikacijo.

Ker je bil nagnjen k poklicu v cerkvi, ga je njegova strast do botanike tako prepričala, da ga je oče poslal na univerzo, kjer se je odločil za študij medicine. Še med študijem je začel oblikovati svojo teorijo taksonomske klasifikacije, ki je temeljila na razmnoževalnih organih rastlin, in tako dobil mesto učitelja v botaničnem vrtu, vendar ga je luteranska skupnost obsodila, ker je to metodo na nečasten način utemeljil na "spolnem aparatu" rastlin.

Njegova dolga kariera zdravnika in botanika ga je pripeljala do tega, da je izvajal in nato organiziral znanstvene odprave po vsem svetu ter ustvaril herbarij s približno 14 300 primerki, ki ga še danes hrani Linneova družba v Londonu. Veliko je prispeval tudi k preučevanju epidemičnih bolezni, rastlinski farmakopeji in dietetiki, vendar je bilo njegovo glavno delo "Systema Naturae", delo v šestih zvezkih, v katerem je opisal hierarhično klasifikacijo naravnega sveta, saj je dejal: "Če ne poznaš imen, umre tudi znanje o stvareh."

Na njegovem grobu je na njegovo željo napis "Princ botanikov".

No Images