Katalog semen

Z ozirom na Konvencijo o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992), Botanični vrt Carsiana da na razpolago seznam semen, ki so vključena v Semenski banki in ki bo mogoče pošiljat javnim ustanovam z namenom izvajanja raziskav, razmnoževanja, varstva in izobraževanja. Material ni namenjen komercialni uporabi in ni na razpolago privatnikom.

 

Index seminum 2023 (.pdf)

Index seminum 2023 - Index seminum in Desiderata (.pdf)

- - -

Index seminum 2022 (.pdf)

Index seminum 2022 - Index seminum in Desiderata (.pdf)

Ricevi l'index Seminum

Se sei un referente di un giardino botanico e vuoi ricevere l'Index seminum pubblicato ogni anno dal Giardino botanico Carsiana iscriviti a questa newsletter!