Katalog semen

Z ozirom na Konvencijo o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992), Botanični vrt Carsiana da na razpolago seznam semen, ki so vključena v Semenski banki in ki bo mogoče pošiljat javnim ustanovam z namenom izvajanja raziskav, razmnoževanja, varstva in izobraževanja. Material ni namenjen komercialni uporabi in ni na razpolago privatnikom.

 

Index seminum 2021 (.pdf)

Index seminum 2021 - Index seminum in Desiderata (.pdf)

- - -

Index seminum 2020 (.pdf)

Index seminum 2020 - Index seminum in Desiderata (.pdf)