Zgodovina

Botanični vrt Carsiana je bil ustanovljen leta 1964. Glavni pobudnik in prvi lastnik vrta je bil farmacevt in botanični navdušenec dr. Gianfranco Gioitti. V prvem obdobju sta se dr. Gioittiju pridružila še profesor Livio Poldini s svojim izredno širokim poznavanjem kraške flore in vegetacije ter botanični navdušenec dr. Stanislao Budin. Začetna misel je bila da bi vrt Carsiana postal edukacijski in kulturni pripomoček za spodbujanje pravilnega upravljanja teritorija in svojih naravnih virov. Ta cilj vrt dosega s širjenjem poznavanja glavnih kraških okolij s prikazom njihovih najbolj značilnih vrst. Vrt Carsiana je torej nastal kot didaktični pripomoček namenjen tako širši publiki kot tudi ožji stroki. Poleg tega predstavlja prijetno okolje, ki ga zaznamujejo visoki estetski standardi. Začetna nastavitev je bila za obdobje ustanovitve vrta zelo napredna; rastline niso urejene na podlagi botanične sistematike, temveč na podlagi okolja v katerem uspevajo. Taka ureditev postavlja v ospredje ne samo botanične zbirke temveč tudi pokrajinske vidike, ki so rezultat interakcij različnih komponent kot so: geomorfologija, vegetacija in delovanje človeka. Posebna pozornost je zato namenjena poziciji, ki jo ima vsaka rastlinska vrsta v vrtu, infrastrukturi (potke, počivališča) in »igram« vode, ki so v vrtu delno naravni.

Napredna je tudi bila tudi izbira imena za vrt: »Carsiana«. S tem imenom so hoteli ustanovitelji vzpostaviti idealno vez z botaničnim vrtom Juliana v dolini Trente. Ustanovitelji so torej že iz samega začetka ciljali na povezovanje vrta z drugimi vrtovi izven državnih meja.

Po nakupu zemljišča se je dr. Gioitti osebno posvetil načrtovanju in urejanju botaničnega vrta. Predano in navdušeno je nadaljeval z vodenjem vrta neprekinjeno za štirideset let vse do smrti, leta 2009.

Profesor Fabrizio Martini in dr. Eliseo Osualdini sta prispevala k dobremu urejanju vrta in k obogatitvi floristične zbirke. Leta 1972 je tržaška pokrajinska uprava prevzela nalogo, da pobudo podpre in vrt tudi odpre javnosti. Leta 2002 je tržaška pokrajina odkupila botanični vrt s ceno v višini 130.000 € s ciljem valorizacije območja s širšim programiranjem in z izboljšanjem funkcij vrta v povezavi z varstvom narave in območja. 1.julija 2016, z ukinitvijo pokrajin, je last in upravljanje botaničnega vrta Carsiana prešla na Deželo Furlanijo Julijsko Krajino.

Leta 2018 je Dežela Furlanija Julijska Krajina ustanovila Delovno skupino, ki izvaja nalogo tehničnega in znanstvenega svetovanja pri upravljanju vrta. Delovna skupina, ki jo sestavljajo strokovni delavci, je izoblikovala načrt upravljanja in koordinirala redne in izredne posege, ki so bili leta 2018 opravljeni med zgodovinsko-filološko obnovo vrta. Pri obnovi so poleg delovne skupine sodelovali tudi odlični vrtnarji. Delovna skupina izvaja naloge Znanstvenega odbora, ustanovitev katerega je snovalec in prvi lastnik botaničnega vrta Gioitti, zahteval pri prodaji vrta pokrajinski upravi.

12. decembra 2018 je dežela upravo vrta predala Družbi Rogos. Družba Rogos deluje v tesnem stiku z deželno delovno skupino s ciljem doseganja in ohranjanja najboljših znanstvenih in estetskih standardov vrta.