Dejavnosti

Dežela Furlanije Julijske Krajine je leta 2018 ustanovila Med-direkcijsko delovno skupino »Carsiana«. Cilj delovne skupine je prispevanje tehničnega in znanstvenega svetovanja pri opredelitvi nalog, ki jih je potrebno upoštevat pri upravljanju botaničnega vrta. Delovna skupina »Carsiana« je tako, s svojo vlogo tehničnega in znanstvenega svetovanja, temeljno orodje, ki omogoča dolgotrajno in homogeno upravljanje vrta tudi iz naravoslovnega vidika. Delovna skupina izvaja tako nalogo Znanstvenega odbora, ustanovitev katerega je snovalec in prvi lastnik botaničnega vrta Gioitti, zahteval pri prodaji vrta pokrajinski upravi. Ustanovitev Znanstvenega odbora je bilo za Gioittia tako pomembno, da ga je pri prodaji vrta celo uvrstil kot »sine qua non« pogoj.
Delovno skupino sestavljajo: Giuliana Renzi, Michela Tomasella in Marco Valecic.
Dejavnosti, ki jih Delovna skupina izvaja so sledeče:
- Konstantno previrjanje botaničnih zbirk
- Načrtovanje in ustvarjanje projektnih predlogov za izvajanje izrednih vzdrževalnih del, s ciljem trajnostnega preoblikovanja vrta. Pri tem posebna pozornost je namenjena upravljanju z vodnimi viri in uporabi fitosanitarnih sredstev (dovoljena je le uporaba sredstev za biološki nadzor škodljivcev) ter izdelavi lastnega komposta.
- Izdelava smernic za upravljanje vsakega specifičnega habitata, ki je predstavljen v vrtu in smernic za vzdrževanje in upravljanje vrta s ciljem zgodovinske in filološke obnove
- Izdelava ciljev in meril za posodobitev funkcij vrta, ki so skladni z dokumentom »Action Plan for Botanic Gardens in the European Union« ki so ga izdelali Cheney in sodelavci leta 2000 za organizacijo European Botanic Gradens Conseration International.
- Izdelava ciljev in meril za aktivnosti ozaveščanja in didaktike.

Od 19. decembra 2018 je upravo botaničnega vrta prevzela družba Rogos. Ta se v vrtu ukvarja z vzdrževanjem, s komunikacijo in s promocijo vrta.