Sodelovanja

Temeljna vloga Carsiane, tako kot tudi ostalih botaničnih vrtov, je prispevanje k ohranjanju biodiverzitete z varstvom in z vzrejanjem “in ed ex situ” tistih rastlinskih vrst, ki veljajo za redke ali ogrožene. S tem ciljem je v fazi priprave vzpostavitev mreže s strukturami, ki jih upravlja Služba za Biotsko raznolikost Dežele Furlanije Julijske Krajine (npr. vrtnarija Volpares) in z ostalimi strukturami, ki so prisotne na deželnem območju ter z drugimi botaničnimi vrtovi v Italiji in Evropi.

Botanični vrt Carsiana sodeluje tudi z Naravoslovnim didaktičnim centrom v Bazovici, ki ima vlogo naravoslovnega izobrazevanja. Deželno strukturo upravlja Deželna Gozdna Straža. Ponudbi Naravoslovnega didaktičnega centra in Botaničnega vrta Carsiana sta sinergična; sodelovanje vključuje skupno organizacijo kulturnih in didaktičnih dogodkov z vsebinami poznavanja in promocije ozemlja in biodiverzitete ter priprava izobraževalnega gradiva.