Sredozemski vrt

Sredozemski vrt je bil ustvarjen leta 2013 v sklopu projekta »Sigma2«, ki je bil financiran v sklopu Programa sodelovanja Italija – Slovenija 2007-2013, iz strani evropskega sklada za regionalni razvoj in državnih skladov. Sredozemski vrt se razteza na površini približno 200 kvadratnih metrov, v delu vrta ki ima odlično južno in jugo-zahodno ekspozicijo na višjem delu pobočja doline. Kljub relativno visoki nadmorski višini geografija terena, ki varuje ta del vrta pred burjo, omogoča uspevanje sredozemskih vrst.

Obalni pas tržaškega krasa s kraškim robom predstavljata neke vrste »vhodna vrata v Sredozemlje«. Najbolj severna točka tržaškega zaliva predstavlja ravno severno mejo razširjenosti sredozemske flore. V ta novejši del vrta je bilo nasajenih več različnih vrst, ki uspevajo na območju Krasa in tudi takih, ki so tipične za južnejša območja kot na primer: mirta (Myrtus communis), navadna jagodičnica (Arbutus unedo) in različne vrste brškinov (Cistus sp.)